TKP HEADLINE

คุณปุณณิกา สมานกลาง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเดคุพาจเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับมาตรฐานจาก มผช และโอทอปสามดาว เดิมเราเป็นวิสาหกิจชุมชนเบเกอรี่แต่เนื่องด้วยการทำเบเกอรี่ต้องใชับุคลลากรและต้องทำสดให้ทุกวันเราได้มองเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการมีผักตบชวาในคลองเป็นอย่างมากเลยได้นำมาสานเป็นกคะเป๋า กล่องตะกร้า อ่านเพิ่มเติม...

วัดสลุด

วัดสลุด  สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.  ๒๔๓๔  โดยมีนายรอด  พุกรอด  เป็นผู้ถวายที่ดินจำนวน   ๑๑  ไร่           และดำเนินการสร้างวัดขึ้นเดิมมีนามว่า  " วัดตารอด "  ตามนามผู้สร้าง  วัดสลุดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙ อ่านเพิ่มเติม...

วัดพระนอนหรือวัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่กลางสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกลาง” เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางระหว่างวัดบางพลีใหญ่ในกับวัดคงคาราม (วัดยายหนู) ซึ่งเป็นวัดสร้างเดิมที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของนายช้างหมื่นราษฎร์ อ่านเพิ่มเติม...

วัดหนามแดง

   วัดหนามแดง   ตั้งอยู่เลขที่   ๒๑  บ้านหนามแดง  ถนนเทพารักษ์   หมู่ที่  ๓  ตำบลบางแก้ว   อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๑๕  ไร่  ๒  งาน  อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับโรงเรียนประชาบาล  ทิศใต้ติดต่อกับคลองสำโรง  ทิศตะวันออกติดต่อกับคลองสาธารณะ  ทิศตะวันตกติดต่อกับสถานีอนามัย  ที่ธรณีสงฆ์จำนวน  ๒  แปลง  เนื้อที่  ๕๐  ไร่  ๒  งาน อ่านเพิ่มเติม...

จักสานเส้นพลาสติก

จักสานพลาสติก เป็นศิลปะการจักสานที่มีลวดลายสวยงาม การออกแบบ สีสันของเส้นพลาสติก ลวดลายต่าง ๆตามความต้องการของลูกค้า มีความละเอียดประณีต เรียบร้อย ได้มาตรฐาน คงทน สมประโยชน์ ราคาไม่แพง อ่านเพิ่มเติม...

กุ้งเหยียด

กุ้งเหยียด หมายถึง กุ้งสดต้มให้สุกเพื่อรับประทานกับข้าวต้ม หรือข้าวสวย เป็นอาหารประจำของคนทั่วไป โดยเฉพาะชาวบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ เป็นภูมิปัญญา หรือนวัตกรรมในแนวความคิด จากาการรับประทานอาหารประเภทกุ้ง เรียกว่ากุ้งน้ำเค็ม อ่านพิ่มเติม...

ตะกร้าเชือกป่านมัดฟาง

ในปัจจุบันสังคมไทยมีความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ใช้ในปัจจุบันซึ่งมีผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลกประมาณพันล้านคน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านเพิ่มเติม...

วุ้นแฟนซี

 ปัจจุบันในสังคมไทยของเรานั้น มีการนำเอาอาหารของชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศอย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะขนม  อาหารว่าง  เช่น  พิซซ่า  แซนวิช  ขนมปัง  และเบอร์เกอร์  เป็นต้น  ทำให้คนส่วนใหญ่หันไปบริโภคอาหาร  ขนมของชาวต่างชาติมากขึ้นจนลืมไปว่าอาหารไทย  ขนมไทยของเรานั้นมีหลายอย่างหลายประเภททั้งของคาว  และของหวาน  เช่น  วุ้นกะทิ  ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  ทองม้วน  ทองพับ และสาคู เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม...

ซาลาเปา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

ตลาดคลองสวน 100 ปี

ตลาดคลองสวน 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ ในพื้นที่ 2 จังหวัดคือ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดคลองสวนเป็นตลาดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อ่านเพิ่มเติม...

ขนมเปี๊ยะสร้างรายได้

  ขนมเปี๊ยะ เป็นขนมที่มักใช้ประกอบในเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ของชาวจีน ซึ่งความหมายของขนมเปี๊ยะในเทศกาลนี้คือ เป็นขนมแห่งความศิริมงคล อ่านเพิ่มเติม...

ฮิญาบ (ผ้าพันอิสลาม)

การคลุมฮิญาบของสตรีนั้น โดยทั่วไป จะเปิดเผยแค่ใบหน้าและฝ่ามือ ส่วนการปิดจนเหลือแต่ลูกตานั้นเป็นทัศนะที่ปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากฟิตนะห์ (ความไม่ดีไม่งามทางสังคม) อ่านเพิ่มเติม...

การทำปุ๋ย EM

ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ อ่านเพิ่มเติม...

นวดหน้าสร้างรายได้

จากการฝึกอาชีพเสริมสวยสร้างรายได้ เมื่อมกราคม 2558  พบว่า เกิดการรวมกลุ่มและมีผู้สนใจเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมการทำอาชีพเสริมสวยสร้างรายได้ ไปสู่อาชีพที่ยั่งยืน ทางกลุ่มเห็นว่า  ควรดำเนินการพัฒนากลุ่มให้ต่อเนื่อง อ่านเพิ่มเติม...

แต่งหน้าสร้างรายได้

  ความงาม นั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ ซึ่งมีความสามารถในการที่จะแต่งเติมสีสันและเสริมสร้างความงามให้กับสิ่งรอบข้าง จะมีคำกล่าวที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand